Heeft u het vermoeden dat er in uw organisatie fraude wordt gepleegd? Gaan er al tijden geruchten de rondte en wilt u hier weleens duidelijkheid over hebben? Een onderzoek naar fraude biedt uitkomst. Maar wat is fraude eigenlijk? Fraude is iedere bewuste handeling die iemand doet om zichzelf te bevoordelen terwijl hij iemand anders benadeelt of nog beter gezegd: fraude is een complexere variant van diefstal of verduistering. Er zijn verschillende voorbeelden van fraude van een leugen tot een nota vervalsing. Om erachter te komen of geruchten binnen uw organisatie werkelijkheid zijn, kunt u hiernaar een fraude onderzoek laten doen.

Voordelen van een fraudeonderzoeker:

–          Duidelijkheid

–          Helder

–          Doeltreffende resultaten

–          Specialisten draaien het onderzoek

–          Juridisch onderbouwde rapportages

Hoe ziet een fraude onderzoek eruit?

Bij een fraude onderzoek wordt er achterhaalt tot in detail welke fraude er is gepleegd en wie erbij betrokken waren. Hiervoor zijn ICT-specialisten en bedrijfsrechercheurs nodig die samen werken om de nodig informatie te achterhalen. Nadat deze fase is gedaan van informatieverzameling te analyseren gaan de bedrijfsrechercheurs de gevonden data interpreteren. Na deze beoordeling voeren zij gesprekken met tipgevers en daders. Dit zorgt voor een helder geschreven onderzoeksverslag. Een verslag dat u kunt gebruiken in een arbeidsrechtelijke of civielrechtelijke procedure of aangifte bij de opsporingsinstantie.

Wanneer u echt duidelijkheid wilt hebben over de vermeende fraude in uw organisatie is een onderzoek naar fraude een goede oplossing. Door het doen van een fraude onderzoek zal er veel duidelijkheid in uw onderneming komen. Wil iedereen wel het beste voor uw onderneming. Een onderzoek naar fraude zorgt dat de werksfeer weer veel beter wordt en dat er weer professioneler met elkaar omgegaan wordt. Collega’s zullen weer zonder achterdocht met elkaar om kunnen gaan.