Veel bedrijven zouden er baat bij hebben om te weten wat de consument wil, of de consument wel of niet hun product zou kopen en welke reclameaanpak het beste werkt. Via data analyse kunt u daar achter komen. Black Brick is een bedrijf dat via de data analyse methode datamining werkt. Zij verzamelen relevante gegevens en presenteren deze vervolgens aan u. U kunt vervolgens uit deze relevante gegevens de juiste conclusie trekken waarop u uw volgende stap kunt baseren.

Datamining is het zoeken naar verbanden in grote hoeveelheden data. Het lijkt erg op goud zoeken. Uit alle aarde die bestaat moet de goudzoeker de goudklompjes halen. Dit doet Black Brick met informatie. Uit alle informatie die er beschikbaar is, haalt Black Brick de relevante informatie waar u iets mee kunt. Deze relevante gegevens worden gepresenteerd als modellen die de werkelijkheid zo goed mogelijk beschrijven.

Black Brick analyseert de gegevens van bedrijven en selecteert de relevante informatie. Indien gewenst, kan het bedrijf deze informatie ook nog aanvullen met externe bronnen. Zo kan Black Brick een nog gedetailleerder model maken waar u ook weer meer aan heeft, en waardoor u uw beslissingen nog beter kunt maken.

Als u meer informatie over Black Brick wil dan kunt u kijken op de website www.blackbrick.nl. Ook kunt u via deze website contact opnemen en overige vragen stellen aan ons.