Wanneer u uw rekeningen niet of niet op tijd betaald, kan een schuldeiser een incassobureau inschakelen. Vanaf doen loopt het contact via het incassobureau. Een incassobureau stuurt één of meerdere aanmaningen. Op deze aanmaningen vindt u niet alleen het bedrag dat u moet betalen maar eist ook incassokosten op. Deze zijn wettelijk vastgezet. Wanneer u deze aanmaningen niet betaald, kan er een deurwaarder wordt ingeschakeld. In tegenstelling tot een incassobureau kan een deurwaarder wel beslag leggen op uw goederen. Dit kan zijn op uw loon, uitkering of op het tegoed van uw bankrekening. Echter heeft een deurwaarder wel eerst een vonnis van de rechter nodig om beslag te leggen op uw spullen. Er zijn ook uitzonderingen op spullen waarop geen beslag mag worden gelegd zoals uw bed, eten en drinken en de kleding die u draagt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een deurwaarder veiling. U kunt er beter voor zorgen dat u uw rekeningen op tijd betaald zodat u niet in aanrakingen komt met een incassobureau.

Er zijn een aantal instanties die geen deurwaarder in hoeven te schakelen om beslag te leggen. Zij doen dit door een brief te sturen aan uw werkgever of instantie.

Dit zijn:

–          De Belastingdienst

–          Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

–          Het Openbaar Ministerie

–          De gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank

Failliet?

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen en bent u in de toestand “te hebben opgehouden met betalen” gekomen, moet u zich failliet laten verklaren. Hierbij wordt er een inventarisatie gemaakt van uw bezittingen en schulden. Deze bezittingen worden geveild tijdens een veilingen faillissement om er zo geld voor te krijgen dat voor de schuldeisers. Wanneer deze bezittingen zijn geveild wordt het geld eerlijk verdeeld onder de schuldeisers.