Mensen worden steeds ouder en dit is goed bericht, maar het mindere nieuws is dat op latere leeftijd de benen niet voortdurend meer bewerkstelligen wat er van ze wordt verlangd. Mensen die moeilijk te been zijn hebben het uiteraard vaak erg problematisch om zich te bewegen. Een looprek kan wat dat betreft de uitkomst bieden, alleen is een dergelijk hulpmiddel echt reeds achterhaald en werkt het niet altijd even degelijk. Bovendien kan niet iedereen zomaar een looprekje gebruiken waardoor het slechts is voorbehouden voor een selecte groep. Gelukkig bestaan er ook nog rollators. Een dergelijk hulpje maakt het mogelijk om u op een makkelijkere manier te verplaatsen en beschikt over verschillende extra mogelijkheden. Belangstellend? We vertellen u in dit blogbericht graag volledig over rollators!

Online rollator kopen

Indien u een rollator wenst aan te kopen zult u vanzelfsprekend te maken krijgen met een reeks vragen. De eerste vraag die u zichzelf zult afvragen is hoeveel geld u ongeveer vrij moet maken voor de koop van zo’n middel. Hier kan teleurstellend genoeg geen sluitend antwoord op worden gegeven omdat er erg veel gevariëerde types op de markt terug te lokaliseren zijn. U kunt b.v. kiezen voor een eenvoudige, standaard rollator, maar u kunt ook nood hebben aan een luxere rollator die over een zitting of misschien zelfs over een boodschappenmandje beschikt. Hoe uitgebreider de mogelijkheden van de rollator van uw voorkeur, des te meer geld u natuurlijk zult moeten betalen. Hoe goedkoop of kostbaar rollators zijn is dus veelal vooral gebonden van uw persoonlijke verwachtingen.

Zijn er bezwaren gekoppeld aan een rollator?

Mensen die er voor kiezen om gebruik te maken van een rollator zijn daar steeds hoogst over te spreken. Het is erg lastig om bezwaren te vinden en als we er dan toch een moeten aanhalen dan is het wellicht nog wel het feit dat een rollator voortdurend opengeklapt moet worden. Dat kan het voor enkele mensen mogelijk iets bemoeilijken om gebruik te maken van dit hulpje, maar verder zijn er eigenlijk maar tamelijk narigheden aan verbonden. Op geldelijk vlak moet u er tot slot wel rekening mee houden dat de koop van een rollator niet langer wordt gedekt door de standaardverzekering. Wilt u deze aanschaffen, dan bent u met andere woorden verplicht om een completere verzekering af te sluiten.

Terugbetaling door de basisverzekering?

Indien u heeft beslist om een loophulpmiddel aan te kopen is het niet meer dan gebruikelijk dat u op zoek gaat naar een zo laag mogelijke kostprijs. Veel mensen weten het niet, maar lange tijd kon de aankoop van een rollator worden ingebracht in de gewone basisverzekering die in Nederland bij wet verplicht is. Ieder kon toen aannemen op een gedeeltelijke vergoeding van de koopprijs. Hedentendage is dat niet langer het geval. Sinds 2013 vindt een terugbetaling nog uitsluitend plaats als de verzekeringnemer over een aanvullende zorgverzekering beschikt. Gewoon over de verplichte basisverzekering beschikken is dus niet meer genoeg om een beetje van uw koopprijs terugbetaald te zien bekomen.