De term projectmanagement gaat over het beheersen van projecten. Het omvat de manier waarop projecten worden georganiseerd, gepland, en uitgevoerd worden. Projectmanagement omvat het werk van projectleiders, projectplanners en risicomanagers.

In een projectteam zitten projectleden, projectleiders en teamleiders. Een project wordt meestal in de volgende stappen doorlopen. Grote projecten worden vaak ondersteund door een uitgebreid projectmanagement software systeem.

De stappen in een project:

  • Start van het project
  • Bepaling van de grote van het project, vaststellen van de projectgrenzen
  • Planning van het project, dit wordt gedaan door een projectplanner
  • Opdeling van het project in fasen en het vaststellen van deelprojecten en mijlpalen

Een projectleider is verantwoordelijk voor een of meerdere projecten. De taken binnen een project hangen af van grote van het project. Vaak begint een project met een briefing daaropvolgend, komt er een concept plan en vanuit dat concept wordt een door een project planner het project ingepland.

Een projectleider kan de volgende verschillende rollen in een project aannemen:

  • Ontwerper: Als projectmanager ben je de ontwerper van het projectplan
  • Controleur: De projectleider moet planning controleren en kijken of alle mijlpalen worden behaald.
  • Spreker: Als voorzitter van het project team zit je vergaderingen voor en en geef je presentaties voor de directie.
  • Coach: De projectleden moeten worden gestimuleerd om zo goed mogelijk werk af te leveren.
  • Expert: Een projectleider dient deskundig te zijn in alle facetten van het project.
  • Risicomanager: De risicomanager houdt alles risico’s binnen een project in de gaten en zorgt ervoor dat er tijdig oplossingen zijn.