Tegenwoordig is het niet eenvoudig om een sloopbedrijf te beginnen. Je dient je als sloopbedrijf te houden aan regels en je moet als bedrijf zeker met de tijd mee gaan om het hoofd boven water te houden. Zo is het verstandig om als sloopbedrijf ook actief te zijn op het internet.

Sloopbedrijven en wetgeving
Sloopbedrijven hebben ook te maken met het naleven van een strenge wetgeving bij een sloopauto. In het verleden was de wetgeving omtrent sloopbedrijven een stuk soepeler, maar tegenwoordig zijn er allerlei milieueisen en moet men op een bepaalde manier gaan slopen.

Wanneer men zich niet aan de regels houdt, dan riskeren ze logischerwijs hoge boetes en dat is iets wat ze proberen te voorkomen, dus houden de meeste bedrijven zich zoveel als mogelijk (strikt) aan de regels. Of men zich aan de regels houdt, wordt gecontroleerd door milieu ambtenaren. Deze ambtenaren bezoeken de sloperijen regelmatig. Dit gebeurt vaak ook onverwacht.

Illegale sloop van auto’s
In Nederland wordt ondanks de strenge regelgeving ook regelmatig op een illegale manier gedaan. Het gaat dan niet om enkele tientallen keren, maar om wel vele duizenden exemplaren op jaarbasis.

Sloopbedrijven en internet
Veel sloopbedrijven die hebben moeten professionaliseren vanwege de wetgeving en ook de bedrijven die zich nauwelijks hebben hoeven aanpassingen zijn ook nadrukkelijk actief op het internet. Ze hebben een professionele websites uit de grond gestampt en zijn begonnen met het verkopen van artikelen via het wereld wijde web. Het voordeel hiervan is dat ze sneller producten van de hand kunnen doen en meer omzet en waarschijnlijk ook meer winst kunnen maken.