Fraude onderzoek?

Wat is eigenlijk fraude? Fraude is een complexere variant van diefstal of verduistering. Het kenmerkt zich eigenlijk altijd door financiële schade voor de andere partij. Toch is echter de emotionele schade vaak nog erger dan in geld uit te drukken is. Om te achterhalen of er fraude wordt gepleegd is er een fraude onderzoek nodig.

Eigenlijk wil iemand die fraude pleegt dus zichzelf of iemand anders financieel beter laten worden. Fraude is een proces dat vaak laat aan het ligt komt. Kom je er zelf achter dan is het handig om het geheim te houden en de juiste mensen laten uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor de fraude.

Verschillende fraude voorbeelden:

  • Interne fraude, ook wel werknemersfraude
  • Fraude tussen private partijen
  • Verzekeringsfraude
  • Faillissementsfraude
  • Jaarrekeningfraude
  • Subsidiefraude
  • Fiscale fraude

Er is verteld wat fraude is maar wat is een fraude onderzoek nu eigenlijk? Dit is een onafhankelijk extern onderzoekt dat de organisatie helpt om de feiten in kaart te brengen en bovenal duidelijkheid te creëren.

Fraude word natuurlijk ook door justitie onderzocht maar steeds vaker kiezen bedrijven ervoor om met particuliere fraude onderzoekers in zee te gaan. Vaak is dit een stuk sneller dan een onderzoek van justitie. Want hoe men het ook went of keert, justitie blijft ambtenarij.